Ingrad Energo Loznica

Ingrad Energo Početna / Reference
A+ R A-

Najznačajnije reference

El. pošta Štampa PDF
 • JP EPS, Panonske Elektrane, TE-TO Novi Sad
  Održavanje cevovoda niskog i visokog pritiska
  JP EPM, Makedonija, Termoelektrana Oslomej, Kičevo
  Zamena cevnih lukova RB linije parovoda, kao podizvođač “EL-TE Inženjering”, Skoplje
  “GOLDEN LADY” – Italija, proizvodni pogon VALY – Srbija
  Projektovanje i montaža termoenergetskih, termotehničkih, tehnoloških i gasnih sistema proizvodnog pogona za proizvodnju čarapa Loznica, 55000 m2
  “FARMAKOM” – Šabac,  proizvodnja “Rudnici i Topionica Zajača”
  Projektovanje, isporuka i montaža mazutnog postrojenja – kompletan sistem za skladištenje 300 t, održavanje transportnih i radnih parametara mazuta
  JP EPS, Panonske Elektrane, TE-TO Sremska Mitrovica
  Održavanje cevovoda niskog i visokog pritiska
  JP EPS, Drinske Elektrane, Hidroelektrana Mali Zvornik
  Isporuka i montaža ventilske stanice
  “HYTACHY” – Nemačka, HK WALSUM
  Montaža gasnog reaktora – DeNox 2,3,4,5 i 6 HK Walsum 820 MW, kao podizvođač Th ARENS – Nemačka
  “EASTLAND ENGEENERING” Ltd – London, Naftno polje Komsolomskoe – Kazahstan
  Montaža opreme i cevnog razvoda naftnog polja
  “LOZNICA GAS” – Loznica
  Projektovanje distributivne gasne mreže 180 km. sa isporukom i montažom čeličnih cevovoda DGM
  JP “URBO PLAN” – Loznica
  Projektovanje termotehničkih i gasnih instalacija javnih objekata u Loznici, ukupno 8000 m2
  “POŠTANSKA ŠTEDIONICA” – Beograd
  Rekonstrukcija viskopritisnog sistema za klimatizaciju i ventilaciju poslovnog prostora Kraljice Marije 3, kao podizvođač “VIA OCEL” - Beograd
  JKP “Beogradske Elektrane”, Toplana Konjarnik
  Izvođenje radova na vrelovodnim cevovodima, kao podizvođač “VIA OCEL” – Beograd
  JP “GSP Beograd” – Glavna garaža Karaburma
  Montaža plafonskih panela sa cevnom mrežom, kao podizvođač “VIA OCEL” - Beograd
  “RUMA GUMA” – Ruma
  Održavanje vrelovoda i parovoda proizvodnog pogona
  “FARMAKOM” – Šabac, Upravne zgrade u Šapcu, Loznici i Zajači
  Projektovanje, isporuka i montaža sistema za grejanje i hlađenje poslovnih objekata, ukupno 5100 m2
  “FORMA IDEALE” – Kragujevac, proizvodni pogon Kragujevac
  Izrada glavnog mašinskog projekta proizvodnog pogona za izradu pločastog nameštaja 17000 m2
 • JP “Agencija za poslovni prostor grada Beograda”
 • Projektovanje instalacija grejanja i hlađenja poslovnog prostora Ustanička 56, ukupno 6200 m2
 • “FORMA IDEALE” – Kragujevac, prodajni objekti Niš, Jagodina, Beograd
 • Projektovanje sa isporukom i montažom centralnog klima sistema, ukupno 5200 m2
 • JP EPS, Drinske Elektrane, Hidroelektrana Mali Zvornik
 • Isporuka i montaža instalacije centralnog grejanja
 • JP EPM, Makedonija, REK Bitolj
 • Remontni radovi ventilatorskih mlinova, kanala za naugljavanje kotlova i cevovoda visokog pritiska, kao podizvođač  “EL-TE Inženjering”, Skoplje
 • “ALUMIL” – Grčka, pogon za proizvodnju aluminijumskih profila “ALPRO” – Vlasenica
 • Glavni projekat konverzije energetskog bloka i tehnoloških potrošača sa lakog lož ulja/el. energije na TNG sa skladištem 100 m3
 • “ENERGOINVEST” – Sarajevo, pogon za proizvodnju rasklopne opreme RAOP-Lukavica
 • Glavni projekat distributivnog centra za TNG sa skladištem 300 m3
 • “LOZNICA GAS” – Loznica
 • Projektovanje rekonstrukcije GMRS Viskoza 15000 m3/h i rekonstrukcije GMRS Luk 10000 m3/h
 • “FARMAKOM” – Šabac, Rudnici i Topionica Zajača
 • Projektovanje, izrada, isporuka i montaža termoenergetskog bloka

Ostali značajni partneri sa aspekta projektovanja i izvođenja termotehničkih instalacija  (grejanje, hlađenje, ventilacije i pripreme sanitarne vode)

JKP “DRINA”, Mali Zvornik
JKP “ ZVORNIK STAN”, Zvornik
“BIRAČ – GLINICA”, Karakaj, kao podizvođač “TERMOELEKTRO” – Brčko
ZC “MILENKO MARIN” – Loznica
“MTK OMORIKA” , Han Pijesak
REIK “BITOLA” – Bitolj, kao podizvođač “EL-TE Inženjering”, Skoplje
“ROYAL  SPA” - Banja Koviljača
KBC” Zvezdara” – Beograd
Opšta Bolnica – Loznica
Dečje Obdanište” BAMBI”i – Loznica,

“Fabrika Automobila Srbija ” – Kragujevac, Srbija

Učešće na rekonstrukciji i gradnji objekata u okviru Fiat Automobili Srbija realizovani kroz partnerstvo sa Italijanskim kompanijama Italianacostruzione s.p.a., Roma i Italappalti s.r.l. Massafra, kao i Nemački partner Eisenmann Hemmingen.

Realizacijom ugovora projektovani i montirani sledeći sistemi :

Napajanja prirodnim gasom za potrošače u lakirnici (kapacitet 3500 Nm3/h)
Napajanje robotskih sistema za izradu karoserije vodom za hlađenje opreme za zavarivanje, kao i komprimovanog vazduha za pneumatski pogon robota (sistem KOMAU)
Odsisavanje otpadnog vazduha (produkti zavarivanja) sa robotskih sistema za zavarivanje karoserije (sistem KOMAU). Ukupno 20 zasebnih jedinica, pojedinačnog kapaciteta 25000-45000 m3/h
Mašinsko postrojenje za održavanje nivoa podzemnih voda kapaciteta 10 l/s.
Mašinske instalacije na objektu EKO park za odlaganje i dalji transfer presovanog škart materijala.

SERTIFIKATI